ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συνταγογράφηση

Προληπτικός έλεγχος

Χορήγηση πιστοποιητικών υγείας

Κατ' οίκον επίσκεψη

Αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων

Δυνατότητα εισαγωγής στα νοσοκομεία «Μητέρα» & «ΥΓΕΙΑ»